Pinjaman Cagaran

Cepat, mudah dan berkesan

Kami akan menilai barang cagaran anda, jika jumlah cagaran dapat diterima oleh anda, wang tunai akan diberikan segera kepada anda bersama-sama dengan resit cagaran.

Barangan Yang Boleh Dicagarkan

Hartanah

Rumah Teres, banglo, Semi-D, Town House dan lain-lain.

Lot Kedai

Lot Kedai yang berada di kawasan makmur.

Tanah Kosong

Tanah kosong yang bernilai tinggi.

Nutrition Photo

Double Storey

Nutrition Photo

Semi-D

Nutrition Photo

Banglo

Nutrition Photo

Kondominium

Nutrition Photo

Lot Kedai

Cara mencagar barangan anda

Sila bawa barangan / dokumen anda yang ingin dicagarkan dan serahkan kepada kami untuk pengesahan.
Untuk penebusan barang cagaran anda, sila bawa resit pinjaman yang telah dijelaskan, kami akan mengembalikan barang cagaran anda.

Harga terbaik yang kita berjanji.